Vind nieuw onderwijstalent

Het tekort aan leraren en docenten wordt steeds groter en dit speelt het onderwijs parten. Zo’n kwart van de nieuwe docenten vertrekt binnen 5 jaar na hun afstuderen, er stromen veel mensen uit door vergrijzing en structurele en langdurige inhuur via uitzendbureaus biedt geen oplossing voor de lange termijn. Hierdoor gaat onnodig veel geld verloren. Wij geloven dat deze situatie vraagt om een nieuwe manier van denken, werven en werkgeverschap. Oftewel, de arbeidsmarkt in het onderwijs is gebaat bij minder complexiteit en bij een structuur die aansluit op het digitale tijdperk en behoeften van de (onderwijs)professional anno nu.

Onbevoegd is niet hetzelfde als onbekwaam

Het tekort aan leraren en docenten wordt steeds groter en dit speelt het onderwijs parten. Zo’n kwart van de nieuwe docenten vertrekt binnen 5 jaar na hun afstuderen, er stromen veel mensen uit door vergrijzing en structurele en langdurige inhuur via uitzendbureaus biedt geen oplossing voor de lange termijn. Hierdoor gaat onnodig veel geld verloren. Wij geloven dat deze situatie vraagt om een nieuwe manier van denken, werven en werkgeverschap. Oftewel, de arbeidsmarkt in het onderwijs is gebaat bij minder complexiteit en bij een structuur die aansluit op het digitale tijdperk en behoeften van de (onderwijs)professional anno nu.

OP MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORDE WIJZE HET ONDERWIJS TOEGANKELIJKER EN MOBIELER MAKEN

Samen sterk

Talent van Buiten is een initiatief van ECHT Onderwijs en diverse Nederlandse onderwijsorganisaties. Het is opgericht met één maatschappelijk doel; bijdragen aan het oplossen van het lerarentekort. We willen zorgen dat iedereen de kans heeft zich te ontwikkelen naar een rol of baan binnen het onderwijs, nu of later, en hierbij de regie over zijn of haar talentontwikkeling zelf in handen heeft op een manier die past bij vandaag de dag. Daarom streven we niet naar winstmaximalisatie, maar naar voldoende opbrengsten om continuïteit en innovatie voor onze talenten en partners te kunnen waarborgen.

Kwalitatieve instroom

Wij helpen professionals instromen op een manier waarbij hun kennis en expertise direct van waarde zijn in de klas. Door niet te focussen op zo snel mogelijk, maar zo goed mogelijk voor de klas, garanderen we de kwaliteit van de nieuwe onderwijsprofessional. Hoe het werkt:

- Jakolien Kraeima / RVKO -

“Hoge werkdruk en een tekort aan leraren blijven ons voorlopig nog parten spelen. De huidige markt van tijdelijke inhuur van personeel biedt ons geen duurzame oplossing. Door te werken met een andere instroom weten wij niet alleen de huidige capaciteitsproblemen het hoofd te bieden, maar hebben wij ook de gevraagde vakkennis in huis en werken we aan de onderwijskwaliteit binnen onze school. Met het inzetten van deze zij-instromers wordt daadwerkelijk nieuwe expertise gericht en duurzaam de school ingebracht, waarbij tegelijkertijd de tekorten in het onderwijs worden verkleind.”

Wij nemen contact op

Bedankt voor je aanvraag!
Wij nemen de boeking in behandeling en nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!

Heb je tussendoor vragen? Neem dan contact met ons op!

Met vriendelijke groet,

Pieter Redelijkheid
ECHT Onderwijs